دکترنوید ناصحی

بخشی از سوابق

  • مدرس شبکه آموزش
  • مدرس سازمان ملی استعداد های درخشان
  • دبیر نمونه و تقدیر شده وزارت آموزش و پرورش
نوید ناصحی

ویژگی های کلاس

  • برگزاری کلاس های روش مطالعه دروس
  • برگزاری آزمون های منظم ویژه دانش آموزان مشاوره
  • ارائه مطالب مهم مشاوره ای
  • ارائه برنامه ریزی هفتگی، ماهانه و جامع
دکتر نوید ناصحی