مسابقه علمی علوم ایران

جوایز نقدی برای نفرات برتر

به علاوه تخفیف ویژه ثبت نام برای همه شرکت کنندگان

جوایز نقدی برای نفرات اول هر پایه-رشته

برای پیش ثبت نام کلیک کنید

قوانین و مقرارت

آزمون هر پایه، از دروس اصلی خواهد بود.

در صورت برابری امتیاز، مدت زمان پاسخگویی کمتر، رتبه بالاتری خواهد داشت.

آزمون هر پایه از دروس اصلی خواهد بود.
برای پیش ثبت نام کلیک کنید