دکتر جمال غافلی

بخشی از سوابق دکتر جمال غافلی

 • دکتر جمال غافلی عربی تخصصی علوم ایران
 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
 • نویسنده مقالات و کتب منتشر شده در زمینه آموزش زبان عربی
 • مدرس رسمی آموزش و پرورش خوزستان
دکتر جمال غافلی
جزوات جمع بندی
آزمون های مبحثی
پرسش کلاسی
جزوات مبحثی

ویژگی های کلاس

 • ارائه جزوات کامل عربی بصورت مبحثی و درس به درس
 • تحلیل و بررسی خط به خط کتاب درسی
 • ارائه جزوات تست های کنکور  تالیفی
 • برگزاری آزمون های منظم کلاسی
 • پرسش کلاسی بصورت منظم و هفتگی
 • ارائه روش های نوین یادگیری عربی

ویژگی های یک معلم عربی خوب

هر کلاس کنکوری برای تدریس هر درسی باید یک سری ویژگی های اصلی را داشته باشد؛ این موضوع برای کلاس عربی کنکور نیز صدق می کند. لذا در ادامه قصد داریم به ویژگی های یک کلاس کنکور عربی بپردازیم.

 • مهمترین ویژگی کلاس عربی کنکور، مطابقت با سطح داوطلبان است. برای این منظور، معلم باید به دقت سطح داوطلبان را بررسی کند و بر اساس آن، مطالب را تدریس کند.
 • معلم باید به داوطلبان فرصت دهد تا سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا با رفع این مشکلات، بهترین نتیجه را در آزمون کنکور عربی بگیرند.
 • ویژگی دیگر استفاده از روش های آموزشی متنوع است. برای یادگیری بهتر و بالاتر داوطلبان، معلم باید از روش های مختلف آموزشی مانند تدریس با استفاده از تصاویر، ویدئو ها، نمودار ها و جدول ها استفاده کند.
 • استفاده از تست های کنکوری و حل سوالات کنکور نیز به یادگیری بهتر دانش آموزان کمک می کند.
 • ویژگی بعد، توجه به مباحث کنکوری است. در این کلاس، باید به مباحث کنکوری توجه شود و مطالب بر اساس سرفصل های آزمون کنکور تدریس شود.
 • همچنین، حل سوالات کنکور و تست های کنکوری نیز به دانش آموزان کمک می کند تا با سوالات و نحوه پاسخ دادن به آن ها آشنا شوند.ویژگی اساسی دیگر، استفاده از منابع مناسب است. معلم باید از منابعی مانند کتاب های درسی، کتاب های راهنمای کنکور، سایت های آموزشی و … استفاده کند تا بهترین نتیجه را در آموزش دانش آموزان بگیرد.
 • ویژگی دیگر، توجه به مشکلات دانش آموزان است. در این کلاس، باید به مشکلات دانش آموزان توجه شود و سعی شود تا با رفع این مشکلات، بهترین نتیجه را در آزمون کنکور عربی بگیرند.
 • به طور کلی، بهترین کلاس عربی کنکور باید با توجه به سطح دانش آموزان، استفاده از روش های آموزشی متنوع، توجه به مباحث کنکوری، استفاده از منابع مناسب و توجه به مشکلات دانش آموزان طراحی شود. همچنین، حل تست های کنکور و سوالات کنکور نیز به دانش آموزان کمک می کند تا با نحوه پاسخ دادن به سوالات آشنا شوند و بهترین نتیجه را در آزمون کنکور عربی بگیرند.
عربی انسانی