دکتر امیرمهدی حقیقت پور

بخشی از سوابق

دکتر امیرمهدی حقیقت پور

 • دکترای تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه عالمه طباطبایی.
 • حضور به عنوان مشاور در برنامه های تلویزیونی (بیش از 100برنامه)
 • استاد دانشگاه علامه
 • سابقه تدریس از سال 1377 در مدارس و آموزشگاه های تهران، شیراز، اصفهان، یزد، تبریز، اهواز، مشهد، گرگان، زنجان، قزوین، رشت، ارومیه، بندرعباس، امیدیه، ابهر، گنبدکاووس، مراغه، فاریاب، نجف آباد و …
 • عضو انجمن فرهیختگان کشور
 • تالیف مقالات آموزشی – مشاوره ای در هفته نامه اقتصاد زندگی
 • مدیر تالیف انتشارات عصر کنكاش
 • تالیفات:
  • کتاب GMAT (هوش و استعداد تحصیلی) کارشناسی ارشد
  • کتاب ریاضی 2 جدید
  • آموزش هندسه دهم
  • پیک امتحان سالهای دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی و ریاضی
  • مجموعه سواالت دیفرانسیل (کنكور)
  • بانک تست هندسه تحلیلی (کنكور)
  • بانک تست ریاضات گسسته (کنكور)
  • آموزش ریاضی عمومی تجربی (کنكور)
  • آموزش دیفرانسیل (کنكور)
  • آموزش آمار و مدلسازی (کنكور)
  • جزوات آموزشی جبر و احتمال، هندسه 2، ریاضی 3
  • جزوه آموزشی ریاضی انسانی (کنكور)
  • مدرس DVDهای آموزش ریاضی رشته های تجربی، ریاضی (پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم و کنكور)، هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته
  • مدرس DVDهای آموزشی ریاضی عمومی فنی و مهندسی، ریاضی کاردانی به کارشناسی، GMAT و معادالت دیفرانسیل (ارشد)

ویژگی های کلاس دکتر امیرمهدی حقیقت پور

 •